Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Poslední aktualizace ze dne 25. 5. 2018

 1. Obecná ustanovení a kontaktní údaje
  Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) se vztahují na osobní údaje, které Tělovýchovná jednota Neratovice z. s., volejbalový oddíl, jakožto správce údajů (dále jen „TJ Volejbal Neratovice“ nebo „správce údajů“) nashromáždí a které bude zpracovávat o uživatelích (dále jen „uživatel“) při užívání webových stránek a služeb na nich poskytovaných (dále jen „webové stránky“).
  Zpracování osobních údajů se do 24. května 2018 řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZOOÚ“). Od 25. května 2018 se zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).

  2. Základní údaje

Název správce:           Tělovýchovná jednota Neratovice z. s. , volejbalový oddíl

Sídlo správce:            TJ Neratovice
Kpt. Jaroše 233
277 11, Neratovice

IČO: 18584926
Tělovýchovná jednota Neratovice z.s., L 1396 vedená u Městského soudu v Praze

Jiří Sloup
tel.: 736 506 500
email: sloup@karneval.cz

Kontaktní údaje Sportovní hala TJ Volejbal Neratovice

jméno/název: Sportovní hala TJ Volejbal Neratovice
sídlo:                Kpt. Jaroše 233, 277 11, Neratovice

email:  info@volejbal-neratovice.cz
web:    www.volejbal-neratovice.cz

 1. Aktualizace a dostupnost zásad

TJ Volejbal Neratovice je oprávněn tyto zásady měnit. Informace o tom, kdy byla provedena poslední aktualizace těchto zásad, naleznete v horní části těchto zásad. Změny v těchto zásadách nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění jejich aktualizované verze na webových stránkách. Budete-li používat naše webové stránky po provedení aktualizací, bude to chápáno jako Váš souhlas s aktualizovanou verzí zásad.

 1. Informace poskytnuté uživatelem

Některé části webových stránek mohou požadovat, aby uživatelé uvedli své osobní údaje, aby mohli využít výhody nabízené určitými službami (např. registrace na webových stránkách nebo zpracování objednávek) nebo účast na konkrétní aktivitě (např. akce, soutěže).
TJ Volejbal Neratovice je oprávněn spojovat poskytnuté informace s dalšími informacemi, ať již získanými na webových stránkách nebo jinými způsoby, včetně např. předchozích objednávek uživatele.

 1. Pasivní shromažďování a využívání informací

Během prohlížení webových stránek mohou být určité informace pasivně shromažďovány pomocí různých technik a nástrojů, např. IP-adresy nebo cookies (tj. aniž by zákazníci ve skutečnosti poskytli jakékoli informace).
Podrobné informace o cookies a dalších technologiích sledování používaných na našich webových stránkách naleznete v Informacích o souborech cookies. V těchto Informacích o souborech cookies naleznete informace o tom, jak soubory cookies a technologie sledování odmítnout. Pokud soubory cookies nebo další technologie sledování neodmítnete, má se za to, že jste udělili souhlas s jejich užíváním.

 1. Odkazy na externí webové stránky

Tyto zásady neupravují ochranu osobních údajů, poskytování informací a další postupy externích partnerů, za které TJ Volejbal Neratovice nenese žádnou odpovědnost, včetně externích partnerů provozujících webové stránky nebo oblasti webu (včetně aplikací), na které lze prostřednictvím těchto webových stránek vstoupit, nebo na které odkazuje odkaz na těchto webových stránkách. Přístupnost nebo jakýkoli odkaz na našich webových stránkách na takové webové stránky třetích stran nesmí být chápán jako souhlas TJ Volejbal Neratovice s takovou stránkou.

 1. Rozsah a účel zpracovávání osobních údajů

V některých případech může TJ Volejbal Neratovice informace o uživatelích získat buď přímo od uživatele, nebo z jiných zákonných zdrojů. Některé informace, které TJ Volejbal Neratovice takto získá, mohou být klasifikovány jako „osobní údaje“ v souladu s § 4 písm. a) ZOOÚ a bodem 1 článku 4 nařízení GDPR.
Informace o jakékoli neidentifikované nebo identifikovatelné osobě mohou být použity a zveřejněny pro jakýkoli účel. Pokud lze údaje, které se netýkají neidentifikovaných nebo identifikovatelných osob, spojovat s údaji týkajícími se neidentifikovaných nebo identifikovatelných osob (např. vaše jméno lze spojit s vaší geografickou polohou), bude TJ Volejbal Neratovice uchovávat tyto sloučené informace jako osobní údaje, dokud budou tyto údaje spolu souviset (např. doporučení nejlepší formy dodání zboží dle Vašeho bydliště).
Pokud uživatel poskytne společnosti TJ Volejbal Neratovice příslušné osobní údaje, činí tak v souladu s příslušnými právními předpisy.
Rozsah a účel zpracovávání osobních údajů, doba trvání a osoby oprávněné získat přístup k osobním údajům jsou uvedeny v následující tabulce.

Jaké informace o Vás zpracováváme v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení?
Účel zpracování údajů Právní základ zpracování údajů Rozsah zpracování údajů Doba zpracování údajů Komu mohou být osobní údaje předány (příjemci údajů)?
7.1 Zasílání obchodních sdělení uživatelům.

Účelem zpracování je zasílání newsletteru informujícího o denních a týdenních nabídkách, nových produktech, akcích, slevách a jiná obchodní sdělení (dále jen „obchodní sdělení“) uživatelům, kteří k tomu udělili svůj výslovný souhlas.

Zpracování údajů uživatelů je založeno na souhlasu uživatele.

Poskytnutí těchto údajů za uvedeným účelem není smluvní ani zákonný požadavek a poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Pokud uživatel souhlas ke zpracování údajů pro tyto účely neudělí nebo jej odvolá, nebudou mu ze strany  TJ Volejbal Neratovice zasílána obchodní sdělení, ledaže bude existovat oprávněný důvod společnosti  TJ Volejbal Neratovice  na takovém zpracování (k tomu blíže viz bod 7.2 níže).

Jméno a příjmení uživatele, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa. Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání souhlasu uživatele. Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat.  V takovém případě bude zpracování Vašich údajů pro tyto účely ukončeno. Pro odvolání souhlasu

 1. nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti  TJ Volejbal Neratovice ; nebo
 2. kliknout na příslušné políčko v každém jednotlivém elektronickém reklamním sdělení

 

Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:

našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů a direct message zpráv, zasílání poštovních zásilek, verifikační služby a další služby

a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.

 Jaké informace o Vás zpracováváme v souvislosti s Vaší registrací na webových stránkách?
Účel zpracování údajů Právní základ zpracování údajů Rozsah zpracování údajů Doba zpracování údajů Komu mohou být osobní údaje předány (příjemci údajů)?
7.2 Registrace na webových stránkách.

Účelem zpracování je registrace na webových stránkách a využívání služeb s tím spojených.

Zpracování údajů uživatelů je založeno na souhlasu uživatele.

Poskytnutí těchto údajů za uvedeným účelem není smluvní ani zákonný požadavek a poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Neposkytnutí údajů bude mít za následek nemožnost registrace na webových stránkách.

Jméno a příjmení uživatele, adresa, datum narození, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo, heslo pro přihlášení uživatele. Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování, tj. po dobu trvání registrace nebo do odvolání souhlasu.

Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat.  V takovém případě bude zpracování Vašich údajů pro tyto účely ukončeno. Pro odvolání souhlasu

 1. nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů spolku  TJ Volejbal Neratovice .

 

Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:

našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů a direct message zpráv, zasílání poštovních zásilek, verifikační služby a další služby

a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.

Jaké informace o Vás zpracováváme v souvislosti se spotřebitelskými soutěžemi?
Účel zpracování údajů Právní základ zpracování údajů Rozsah zpracování údajů Doba zpracování údajů Komu mohou být osobní údaje předány (příjemci údajů)?
7.3 Spotřebitelské soutěže.

Účelem zpracování je účast uživatele ve spotřebitelských soutěžích.

Zpracování údajů uživatelů je založeno na souhlasu uživatele.

Poskytnutí těchto údajů za uvedeným účelem není smluvní ani zákonný požadavek a poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Neposkytnutí údajů bude mít za následek nemožnost účasti ve spotřebitelských soutěžích.

Identifikační a kontaktní údaje uživatele (zejména jméno a příjmení uživatele, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa). Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání souhlasu uživatele. Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat. V takovém případě bude zpracování Vašich údajů pro tyto účely ukončeno. Pro odvolání souhlasu

 1. nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů spolku  TJ Volejbal Neratovice
Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:

našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů a direct message zpráv, zasílání poštovních zásilek, verifikační služby a další služby;

a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.

 Ostatní případy zpracování osobních údajů
Účel zpracování údajů Právní základ zpracování údajů Rozsah zpracování údajů Doba zpracování údajů Komu mohou být osobní údaje předány (příjemci údajů)?
7.4 Komunikace s uživateli. Zpracování údajů uživatelů je založeno na oprávněných zájmech TJ Volejbal Neratovice jimiž je zasílání odpovědí na otázky uživatelů kladených v rámci poradny, zákaznické linky a  chatovacího prostředí na webových stránkách nebo jinými prostředky komunikace na dálku, a dále zasílání jiných důležitých informací nebo oznámení týkajících se webových stránek, obchodních podmínek nebo vztahu mezi  TJ Volejbal Neratovice a uživatelem.

Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, přičemž jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost spolku  TJ Volejbal Neratovice  informovat uživatele o skutečnostech dle předchozího odstavce nebo nemožnost zákazníka položit otázku.

Jméno a příjmení uživatele, adresa bydliště nebo jiná adresa, telefonní číslo, emailová adresa Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování.

Pokud se zpracováním Vašich osobních údajů pro tyto účely nesouhlasíte, máte právo vznést námitku. V takovém případě spolek TJ Volejbal Neratovice  přestane Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Pro více informací o právu vznést námitku přejděte na článek 9 těchto zásad.

Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:
našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů a direct message zpráv, zasílání poštovních zásilek, verifikační služby a další služby….a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.
7.5 Zlepšení kvality služeb a produktů

TJ Volejbal Neratovice  

Zpracování údajů uživatelů je založeno na oprávněných zájmech TJ Volejbal Neratovice jimiž jsou analýza dat, vývoj nových a zkvalitnění stávajících produktů, vylepšení našich webových stránek, zkvalitnění našich služeb, identifikace trendů prohlížení webových stránek nebo měření efektivity našich reklamních kampaní apod.

Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné.

Jméno a příjmení uživatele, historie prohlížení webových stránek, IP adresa, emailová adresa, profilový obrázek, adresa bydliště nebo jiná adresa, telefonní číslo, geolokační údaje, informace o otevření a přečtení emailů odeslaných z webu, výška, váha, rok narození, údaje týkající se pohybových a stravovacích návyků a zlozvyků uživatele, zdravotního stavu uživatele a jeho duševní rovnováhy. Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování.

Pokud se zpracováním Vašich osobních údajů pro tyto účely nesouhlasíte, máte právo vznést námitku. V takovém případě spolek  TJ Volejbal Neratovice  přestane Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Pro více informací o právu vznést námitku přejděte na článek 9 těchto zásad.

Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:

našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů a direct message zpráv, zasílání poštovních zásilek, verifikační služby a další služby,

a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.

 

 

 1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
 1. Uživatel má právo na přístup k osobním údajům. Správce údajů poskytne uživateli zdarma kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování spolu s dalšími souvisejícími informacemi. Za veškeré další kopie vyžádané uživatelem má správce údajů právo účtovat přiměřený poplatek.
 2. Uplatněním práva na opravu má uživatel rovněž právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 3. V případě, že uživatel uplatní právo na výmaz osobních údajů, je správce osobních údajů povinen příslušné osobní údaje vymazat, nebude-li správce údajů zpracovávat a uchovávat konkrétní údaje pro plnění své povinnosti vyplývající z právních předpisů.
 4. Uživatel má právo požadovat po správci osobních údajů omezení zpracovávání údajů.
 5. Ohledně práva na přenositelnost údajů má uživatel právo obdržet od správce osobních údajů osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo převádět tyto údaje na jiného správce osobních údajů. Je-li to technicky možné, má uživatel právo na to, aby byly jeho osobní údaje jedním správcem přímo přenášeny správci druhému.
 6. V případě automatizovaného rozhodování a profilování založeného výhradně na automatizovaném zpracovávání (včetně profilování) má uživatel právo být z takové činnosti vyloučen.
 7. Každý uživatel má právo podat stížnost u orgánu dohledu (úřadu pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracováváním jeho osobních údajů dochází k porušování právních předpisů upravující ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou: https://www.uoou.cz, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 234 665 111.
 8. Každý uživatel má právo na účinnou soudní ochranu v případě, kdy se domnívá, že zpracováváním jeho osobních údajů došlo k porušení právních předpisů upravující ochranu osobních údajů, a dále mu přísluší právo požadovat náhradu škody u soudu.
 9. Do 24. května 2018 má uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, rovněž právo
  1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací osobních údajů).
 1. Vaše právo vznést námitku

Uživatel má v souvislosti s údaji zpracovávanými podle bodů 7.4 a 7.5 těchto zásad právo kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů (z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace).
Pro uplatnění tohoto práva nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů spolku TJ Volejbal Neratovice.